Προσωπικά δεδομένα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σεβόμαστε το δικαίωμα απορρήτου και επιθυμούμε να αισθάνεστε άνετα, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά τα προσωπικά στοιχεία (αναφέρονται παρακάτω και ως «δεδομένα») που συλλέγονται από την εταιρεία μας στην ιστοσελίδα μας.

Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί μόνο έγκυρη e-mail, φύλο, ονοματεπώνυμο, πόλη και κωδικό πρόσβασης. Πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Όπως πολλές ιστοσελίδες, μπορούμε να λαμβάνουμε αυτόματα γενικές πληροφορίες που περιέχονται σε αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας, όπως είναι η διεύθυνση IP σας και πληροφορίες των cookies.

Έχουμε το δικαίωμα της χρησιμοποίησης στοιχείων για να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε την εμπειρία του χρήστη στην ιστοσελίδα. Θα καταβάλουμε προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα σας να μην παρέχονται σε άλλα πρόσωπα.

Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας στην εγγραφή στην ιστολίδας μας.

Χρίζουμε του δικαιώματος αλλαγών της παρούσας πολιτικής με την πάροδο του χρόνου. Θα ενημερώνεστε για ουσιαστικές αλλαγές της παρούσας πολιτικής είτε με ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα μας ή / και στέλνοντας ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε παραχωρήσει.

Παρ’όλο που η πολιτική μας ορίζει τους όρους για τη διατήρηση των δεδομένων, και παρ’όλο που θα καταβάλει προσπάθειες για την τήτησή τους, δεν είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε τα πρότυπα αυτά. Μπορεί να προκύψουν παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας που ενδέχεται να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των στοιχείων.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική ή την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.